Kapvergunning

 

Per gemeente verschild het of je een kapvergunning nodig hebt, Informeer dus goed bij uw eigen gemeente of u een kapvergunning nodig hebt.

Voor het kappen van bomen zonder vergunning staan zware sancties, zowel voor de boomeigenaar als voor het bedrijf die de boom weghaald.

 

Kapvergunning gemeente Groningen

Boom Kappen Groningen 

U heeft een kapvergunning nodig voor Groningen:

Als de stam op1:30m boven de grond een door snee heeft van 20 cm of meer heb je een omgevingsvergunning nodig.                                                                                    

Ook heb je een omgevingsvergunning nodig voor het weghalen van beplanting met een oppervlakte van meer dan 100m2 Of het fors snoeien of verplanten van bomen.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning(kapverguning) verwijs ik u door naar de site van de gemeente Groningen  https://gemeente.groningen.nl/kapvergunning-aanvragen

 Boom kappen Haren 

U heeft een kapvergunning nodig voor Haren: 

  • Als de stam van de boom een omtrek van 100cm of meer heeft.
  • Als de boom op een lijst staat met monumentale of waardevolle bomen. 
  • Als de boom onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht. 

    Bij twijfel is het altijd goed om contact op te nemen met de gemeente Groningen https://gemeente.groningen.nl/kapvergunning-aanvragen
U heeft een kapverguning nodig voor Ten Boer:

In Ten Boer heeft u alleen een omgevingsvergunning nodig als de boom een monumentalewaarde heeft of die in de toekomst kan krijgen.                                                 

Op de site van de gemeente Groningen staat de lijst met waardevolle bomen 

https://gemeente.groningen.nl/kapvergunning-aanvragen