Kroonverankering aanbrengen in een Robina pseudoacacia met een plakoksel. (Meppel)